Sunday, February 08, 2009

He amat la Mort

This post goes in my mother tongue:

He amat la Mort perquè ella m'ha fet amar molt més

Labels: